Algemene voorwaarden hier:

Algemene voorwaarden & AVG bij Liv’in Yoga
 
Namasté!
Hieronder volgen de Algemene voorwaarden:
Deelname aan de activiteiten van Liv’in yoga is geheel voor eigen risico. Respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk. 
Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts
Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan betreffende activiteit raadzaam is.
Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, menstruatie, spier- of gewrichtsklachten etc.). Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven, die van belang zijn.
Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
Volg de aanwijzing van de docent op en vraag wanneer iets niet duidelijk is.
Liv’in yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na het volgen van een les is ontstaan.
Op de website www.livinyoga.nl staat aangegeven welke lessen vervallen in verband met vakantie. Liv'in yoga behoud zich het recht om vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een les te laten vervallen.

AVG Privacyverklaring
Liv’in Yoga kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Liv’in Yoga, en omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijf- en/of contactformulier op de website aan Liv’in Yoga verstrekt.  Liv’in Yoga kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw geboortedatum
– Uw geslacht
– Uw IP-adres
Waarom Liv’in Yoga gegevens nodig heeft
Liv’in Yoga verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Liv’in Yoga uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
Hoe lang Liv’in Yoga gegevens bewaart:
Liv’in Yoga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen met anderen
Liv’in Yoga verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Liv’in Yoga worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Liv’in Yoga gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@livinyoga.nl. Liv’in Yoga zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiligen
Liv’in Yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Liv’in Yoga maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Liv’in Yoga verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Liv’in Yoga op via info@livinyoga.nl.
Liv’in yoga is een website van Liv’in Yoga. Liv’in Yoga is als volgt te bereiken:
Telefoon: 06-43135085
E-mailadres: info@livinyoga.nl